สหัสธารา ตำรายาแห่งชาติ ด้านไขข้ออักเสบ
250.00 THB
Hot
สหัสธารา ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ     ด้านไขข้อและข้อเสื่อม ยาที่จะประกาศใช้นั้นต้องเป็นยาที่ใช้รักษาโรคหรือบรรเทาอาการเจ็บป่วยให้ทุเลา ไม่ใช่ยาบำรุงหรือป้องกันโรค ประกอบด้วยยา ๓ ประเภทคือ        (๑) ยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๙        (๒) ยาที่เป็นเภสัชตำรับโรงพยาบาลซึ่งโรง...