ต้อนรับสู่บทความ

สมุนไพรรักษาโรค เลิกบุหรี่ ชาหญ้าดอกขาว หมอน้อย Thai Herb อาการอดบุหรี่

สมุนไพรรักษาโรค เลิกบุหรี่ ชาหญ้าดอกขาว หมอน้อย Thai Herb อาการอดบุหรี่ ลดอาการอยากบุหรี่

 

บุหรี่ไฟฟ้าแตกต่างจากบุหรี่มวนอย่างไร?

บุหรี่ ถือเป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งชนิดหนึ่ง ซึ่งผลิตจากใบยาสูบที่ถูกนำไปตากหรืออบแห้ง แล้วนำมาซอยให้เป็นฝอยๆ และมวนด้วยกระดาษ ซึ่งในบทความนี้เรียกว่า บุหรี่มวน(cigarette) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติจากใบยาสูบ มาจุดติดไฟเผาไหม้ใบยาสูบและให้ควันสูบเข้าสู่ปอดดังที่พบเห็นอยู่ทั่วไป

สมุนไพรเลิกบุหรี่

 

สั่งซื้อสมุนไพร ชาหญ้าหมอน้อย เลิกบุหรี่ คลิกสั่งซื้อ

 

ในควันของบุหรี่มวน จะประกอบด้วย สารนิโคติน(nicotine) และสารอื่นๆ ตามธรรมชาติอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งสารนิโคตินจะมีฤทธิ์ส่วนที่กระตุ้นประสาทส่วนกลางหรือ สมองของผู้สูบ และทำให้เกิด โรคมะเร็งปอด โรคถุงลมโป่งพอง โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคอื่นๆ อีกมากมาย ส่วนบุหรี่ไฟฟ้า(electronic cigarette หรือ e-cigarette) คือ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตจากใบยาสูบ แต่จะมีวงจรไฟฟ้าเป็นองค์ประกอบเพื่อให้ความร้อนกับน้ำยาที่มีส่วนผสมของนิโคติน ทำให้เกิดเป็นควันของไอน้ำสีขาวคล้ายควันของบุหรี่ เพื่อใช้สูบเข้าสู่ทางเดินหายใจในลักษณะเดียวกันกับควันของบุหรี่มวน

 

สมุนไพรเลิกบุหรี่

 

รูปแบบของบุหรี่ไฟฟ้า

บุหรี่ไฟฟ้า ที่พบบ่อยมีอยู่ 2 รูปแบบ ได้แก่

1.รูปแบบเหมือนบุหรี่มวนมีรูปร่างลักษณะที่ถูกออกแบบมาให้เหมือนบุหรี่มวน

2.รูปแบบเหมือนปากกา (pen style) โดยปลายด้านหนึ่งจะมีหลอดไฟสีแดง (หรือ สีฟ้า) เพื่อเลียนแบบไฟของมวนบุหรี่จริงและปลายอีกด้านหนึ่งเป็นหลอดสำหรับสูดควันบุหรี่เข้าปอด

กลไกการทำงานของบุหรี่ไฟฟ้า

   บุหรี่ไฟฟ้าส่วนใหญ่ผลิตในประเทศจีน จะประกอบด้วย 3 ส่วนหลักเชื่อมต่อกัน โดยปลายด้านหนึ่งจะเป็นหลอดไฟและแบตเตอรี่ ถัดมาส่วนที่ 3 จะเป็นส่วนที่เก็บน้ำยานิโคตินและหลอดสำหรับดูดควันของบุหรี่

เวลาบุหรี่ไฟฟ้าทำงาน เริ่มจากกระแสไฟจากแบตเตอรี่ไปเปลี่ยนเป็นความร้อน แล้วไประเหยน้ำและน้ำยานิโคติน เกิดเป็นควันของไอน้ำสีขาวคล้ายควันบุหรี่ เพื่อให้ผู้สูบควันดังกล่าวเข้าสู่ปอด และจะมีหลอดไฟอยู่ที่บริเวณปลายด้านหน้า จะเกิดแสงไฟวูบวาบตามการสูดควันเข้าสู่ปอด ซึ่งแสงไฟนี้จัดทำมาเพื่อให้เกิดความรู้สึกเหมือนกับการสูบบุหรี่มวนเมื่อจุดสูบ

จากที่ได้กล่าวมาแล้ว จะเห็นความแตกต่างของควันที่ได้จากบุหรี่มวนซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ของใบยาสูบตามธรรมชาติ ประกอบด้วย สารนิโคติน และสารอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมาก แตกต่างจากควันของบุหรี่ไฟฟ้าที่เกิดจากไอน้ำและสารนิโคติน ด้วยความร้อนจากวงจรไฟฟ้าและกำลังไฟจากแบตเตอรี่

 

สมุนไพรเลิกบุหรี่

สั่งซื้อสมุนไพร ชาหญ้าหมอน้อย เลิกบุหรี่ คลิกสั่งซื้อ

 

บุหรี่ไฟฟ้า อันตรายน้อยกว่าบุหรี่มวน...จริงหรือ?

จากความแตกต่างระหว่างบุหรี่ไฟฟ้า และบุหรี่มวน ทำให้ควันบุหรี่ไฟฟ้าที่ประกอบด้วยไอน้ำ และสารนิโคติน (อาจจะมีสาร (propylene glycol สารปรุงแต่ง ฯลฯ) จึงมีอันตรายน้อยกว่าควันที่ได้จากบุหรี่มวนที่เกิดจากการเผาไหม้ใบยาสูบ ซึ่งมีสารนิโคติน และสารพิษอีกกว่า 4,000 ชนิด และสารพิษเหล่านี้ในบุหรี่มวน ก็เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคถุงลมโป่งพอง โรคมะเร็งปอด โรคหัวใจและหลอดเลือด และสารอื่นๆ อีกมากมาย

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ายังคงต้องเสี่ยงกับการได้รับสารนนิโคตินสังเคราะห์ และปริมาณสารนิโคตินนี้จะมีปริมาณแตกต่างกันแล้วแต่ชนิดของน้ำยาสารนิโคตินที่ผู้ใช้จะเลือกในระดับใด หากมีการรับสารนิโคตินนี้มากเกินไปอาจก่อให้เกิดการระคายเคือง คลื่นไส้ อาเจียน และส่งผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดได้

จึงกล่าวได้ว่า บุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายน้อยกว่าบุหรี่มวน และขึ้นอยู่กับระดับของสารนิโคตินที่ได้รับ ซึ่งอาจเกิดอันตรายต่อผู้สูบได้หากได้รับในปริมาณที่สูงเกินไป อีกทั้งรายงานทางการแพทย์ในโลกตะวันตก ในปี 2556 ที่พบว่า อัตราการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นทั้งในวัยรุ่นและในวัยทำงาน

ทั้งยังพบว่า วัยรุ่นเป็นจำนวนมากหันมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นประมาณ 2 เท่าในช่วงระยะเวลาเดียวกัน จนมีผู้คาดการณ์ว่า ยอดขายของบุหรี่ไฟฟ้าจะไล่ทันและแซงหน้าบุหรี่มวนในอนาคตอันใกล้นี้

ผู้เชี่ยวชาญยังให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า บุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้ยากกว่าบุหรี่มวน ทั้งยังส่งผลให้ภาพรวมทำให้ผู้สูบบุหรี่เพิ่มขึ้น และผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่มีอันตรายน้อยลงกว่าสมัยที่มีแต่บุหรี่มวน ทั้งนี้เพราะมีผู้สูบบุหรี่มวนส่วนหนึ่งเปลี่ยนไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าแทน เพราะคิดว่าปลอดภัย ทั้งๆ ที่ในความจริงแล้ว บุหรี่ไฟฟ้าก็ยังถือเป็นยาเสพติดที่ยังมีอันตรายซ่อนอยู่นั่นเอง (จะมีผลดีบ้างก็มีรายงานว่า ผู้ที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าจะมีอัตราการวางแผนที่จะเลิกบุหรี่ในปีหนึ่งปีข้างหน้ามากขึ้นกว่าเดิมเท่านั้น)

บุหรี่ไฟฟ้า..จะช่วยเลิกบุหรี่ได้จริงหรือ?

บุหรี่ไฟฟ้าทำหน้าที่เหมือนยานิโคตินในรูปแบบของหมากฝรั่ง ส่งผลช่วยให้ผู้สูบบุหรี่ได้ ซึ่งไม่เป็นความจริง ทั้งนี้เพราะกลไกการออกฤทธิ์ของสารนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าเหมือนกับสารนี้เมื่อสูบบุหรี่มวน จึงมีฤทธิ์เสพติดเหมือนบุหรี่มวน ซึ่งแตกต่างจากยาหมากฝรั่งนิโคตินในเลือดไม่ลดต่ำลงอย่างรวดเร็ว ผู้ป่วยจึงไม่รู้สึกอยากบุหรี่ เมื่อไม่อยากบุหรี่ จึงช่วยลดการสูบบุหรี่ได้

ดังนั้น บุหรี่ไฟฟ้าจึงไม่ได้ช่วยลดการอยากบุหรี่ได้เหมือนยาหมากฝรั่งนิโคติน แต่มีฤทธิ์และเสพติดได้เหมือนดั่งบุหรี่มวน

 

สมุนไพรเลิกบุหรี่

ในปี 2557 องค์การอนามัยโลก (WHO)ได้ประกาศว่า “บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีประสิทธิภาพในการช่วยเลิกบุหรี่ และห้ามผู้บริโภคใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอันขาด” (เพราะเป็นยาเสพติดชนิดหนึ่ง)

จึงขอสรุปว่า  บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสิ่งเสพติดที่มีอันตรายน้อยกว่า บุหรี่มวน แต่มีแนวโน้มอัตราการใช้บุหรี่ทั้ง 2 ชนิดเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดการติดบุหรี่ได้ยากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้รู้จักถึงภัยอันตรายในอีกรูปหนึ่ง ที่ปัจจุบันมีการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายอย่างผิดกฎหมายซึ่งอาจจะประสบกับลูกหลาน วัยรุ่น หรือคนใกล้ชิด ที่ทุกฝ่ายจะต้องช่วยกันสอดส่อง ดูแล เป็นหู เป็นตา และช่วยกันตักเตือน ป้องกันไม่ให้ลูกหลานไทยตกเป็นทาสยาเสพติดชนิดใหม่ หากพบเห็นขอให้แจ้งเบาะแสกับทางราชการ จะได้ดำเนินการกับผู้กระทำผิดนะครับ

สั่งซื้อสมุนไพร ชาหญ้าหมอน้อย เลิกบุหรี่ คลิกสั่งซื้อ