ต้อนรับสู่บทความ

สมุนไพรรักษาโรค ตรีผลา Thai Herb ดีท๊อกร่างกาย ไขมันพอกตับ ล้างพิษสะสม

สมุนไพรรักษาโรค ตรีผลา Thai Herb ดีท๊อกร่างกาย ไขมันพอกตับ ล้างพิษสะสม

ไขมัน สารอาหารที่มีทั้งประโยชน์และโทษผ่านเข้าสู่ร่างกาย  จากการรับประทานอาหาร ในคนที่รับประทานอาหารในสัดส่วนที่สมดุล ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ร่างกายจะสามารถดูดซึมไขมันอย่างเหมาะสม  สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ด้วยวิธีชีวิตของคนยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป นั่งโต๊ะทำงานมากขึ้น มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันออกกำลังกายน้อยลง รับประทานขนมหวานและมันมากขึ้น ผักผลไม้น้อยลง เป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาโรคอ้วนตามมาในที่สุด

 

สมุนไพรรักษาโรค ตรีผลา Thai Herb ดีท๊อกร่างกาย ไขมันพอกตับ ล้างพิษสะสม

 

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่า คนไทยในช่วงอายุ 20-29 ปี เป็นโรคอ้วนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 7.5 ในขณะที่ช่วงอายุ40-49 ปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 สำหรับภาวะอ้วนลงพุงจะพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ภาวะไขมันสูงเหล่านี้นำไปสู่ภาวะไขมันพอกตับในเวลาต่อมา

 

สมุนไพรรักษาโรค ตรีผลา Thai Herb ดีท๊อกร่างกาย ไขมันพอกตับ ล้างพิษสะสม

 

ไขมันพอกตับ (Nonalcoholic Fatty Liver Disease: NAFLD) หมายถึง ภาวะที่มีไขมันแทรกอยู่ในเนื้อตับ ในผู้ป่วยไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์หรือดื่มแต่น้อย ไขมันจะทำให้เกิดอาการอักเสบและพังฝืดในตับ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงเป็นตับแข็งได้ในเวลาต่อมา ภาวะนี้พบบ่อยในกลุ่มคนอ้วนและเบาหวาน นอกจากนี้โรคอื่นที่มักพบร่วมด้วย เช่น ไขมันในเลือดสูง การลดน้ำหนักอย่างรวดเร็ว หรือขาดสารอาหารก็อาจทำให้ไขมันพอกตับได้เช่นกัน

สั่งซื้อสมุนไพร ตรีผลา  คลิกสั่งซื้อ

ในระยะแรก  ผู้ป่วยอาจยังไม่แสดงอาการผิดปกติใดๆ อาจรู้สึกอ่อนเพลียคลื่นไส้ ตึงบริเวณใต้ชายโครงด้านขวา แต่สามารถพบภาวะนี้ได้จากการเจาะเลือดตรวจสุขภาพ และทำอัลตราซาวนด์ บริเวณตับพบไขมันสะสมอยู่ในเนื้อตับ ต่อมาจึงเริ่มมีอาการอักเสบ หากไม่ปรับพฤติกรรมหรือดูแลอย่างถูกต้องจะกลายเป็นตับอักเสบเรื้อรัง เกิดพังผืดในตับเซลล์ตับเริ่มถูกทำลาย เมื่อเซลล์ตับจะถูกทำลายไปมาก ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติจะกลายเป็นตับแข็งและมะเร็งตับในที่สุด

การตรวจวินิจฉัย ทำได้โดยการอัลตราซาวนด์ตับตรวจเลือด เจาะตับ ซึ่งการตรวจเนื้อตับจะช่วยยืนยันการวินิจฉัยภาวะไขมันพอกตับ และบ่งชี้ถึงความรุนแรงของโรค ในกรณีที่พบลักษณะทางพยาธิวิทยามี ไขมันแทรกอยู่เกินร้อยละ 5 หรือมีอาการอักเสบร่วมด้วยหรือไม่ และเป็นหลักฐานยืนยันการวินิจฉัยโรคกระตุ้นให้ผู้ป่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลตัวเอง 

 

สมุนไพรรักษาโรค ตรีผลา Thai Herb ดีท๊อกร่างกาย ไขมันพอกตับ ล้างพิษสะสม

แนวทางการป้องกันและลดความเสี่ยงภาวะไขมันพอกตับสามารถทำได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อาทิลดน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมกรณีมีน้ำหนักตัวมากออกกำลังกายแบบมีแรงต้าน และกระทบกระแทกน้อยอย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ไขมันต่ำกากใยสูงควรรับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดหลีกเลี่ยงยา อาหารเสริม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หมั่นสังเกตตนเอง และตรวจสุขภาพประจำปี

 สั่งซื้อสมุนไพร ตรีผลา  คลิกสั่งซื้อ