เปลี่ยนขวดยา ลดขยะ ให้เป็นเงิน
0.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ขวดที่คุณลูกค้าส่งคืนมาร้านไม่ได้นำไปบรรจุใหม่ 

แต่เอามารวมขายนำไปรีไซเคิ้ลเป็นสินค้าอย่างอื่นครับ

ขวดที่บรรจุสมุนไพร เป็นขวดใหม่หมด สะอาด ปลอดภัย มาตรฐานโรงงาน

 

 

เปลี่ยนขวด ลดขยะ ให้เป็นเงิน

ขวดเปล่าในมือท่าน ส่งมาให้เราครับ

6 ขวด แลกเงิน 15 บาท

12 ขวด แลกเงิน 25 บาท

24 ขวด แลกเงิน 75 บาท   

ส่งคืนมาทางไปรษณีย์ ไม่ต้องลงทะเบียน ใช้กล่องร้านเดิมได้ครับ