สมุนไพรรักษาโรค หญ้าปักกิ่ง แคปซูล Thaiherb ป้องกันมะเร็ง เสริมภูมิต้านทาน ปรับสมดุลร่างกาย
220.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

สมุนไพร หญ้าปักกิ่ง แคปซูล Thai Herb สรรพคุณ สมุนไพรรักษาโรคมะเร็งทางเลือกของคนเป็นมะเร็ง เสริมภูมิต้านทาน ปรับสมดุลร่างกาย

 

หญ้าปักกิ่ง   หญ้าปักกิ่งเป็นหญ้าจากมณฑลสิบสองปันนาของจีน จากการศึกษาวิจัย ทางวิทยาศาสตร์มาสนับสนุน พบว่าหญ้าปักกิ่งมีฤทธิ์กระตุ้น ภูมิคุ้มกันให้ แข็งแรง และ ต่อต้านเซลล์มะเร็ง พวกมะเร็งลำไส้ใหญ่ และ มะเร็งเต้านม แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถรักษามะเร็งได้ทุกชนิด แต่น่าจะเป็น ประโยชน์ต่อผู้ป่วยมะเร็งบางชนิด โดยทำให้คุณภาพชีวิตผู้ป่วยดีขึ้น และ ช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น

 

สมุนไพรรักษาโรค หญ้าปักกิ่ง แคปซูล Thaiherb ป้องกันมะเร็ง เสริมภูมิต้านทาน ปรับสมดุลร่างกาย

 

พบ ว่าหญ้าปักกิ่งมีแนวโน้มที่จะเป็นประโยชน์ในการรักษามะเร็งได้ เนื่องจากการศึกษาในห้องปฏิบัติการพบว่า สารในหญ้าปักกิ่ง แสดงฤทธิ์ยับยั้งปานกลางต่อเซลล์มะเร็งเต้านม และเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ ยังแสดงผลปรับระบบภูมิคุ้มกันด้วย     

 หญ้าปักกิ่ง หรือในชื่อภาษาจีนว่า เล้งจือเช่า หรือหญ้าเทวดา เป็นยามีรสจืด เย็น มีสรรพคุณในการยับยั้งโรคมะเร็งหลายชนิด เช่น มะเร็งในคอ มะเร็งตับ มะเร็งมดลูก มะเร็งเม็ดเลือดขาว การตรวจวิเคราะห์ในห้องแล็บพบว่า ลำต้นหญ้าปักกิ่งมีสารกลุ่มกลัยโคสพิงโกไลบิตส์ เป็นสารต้านมะเร็งระยะต้น ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย เช่น โรคมะเร็ง เส้นเลือดหัวใจตีบ โรคภูมิแพ้ โรคความดันและเบาหวาน สามารถใช้รักษาร่วมกับยาแผนปัจจุบันได้ ช่วยลดอาการข้างเคียงจาการฉายแสง ในผู้ป่วยที่จำเป็นต้องฉายแสง

   “ชาวจีนสมัยโบราณใช้หญ้าปักกิ่งเป็นยารักษาโรคมานับพันปีแล้ว รักษาสารพัดโรคครอบจักรวาล เช่น บำรุงพลังปราณ ปรับสมดุลร่างกาย เสริมภูมิคุ้มกัน ในประเทศไทยมีการนำเข้ามาปลูกเป็นยาจีน รักษาโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ และทำน้ำคั้นดื่มรักษาโรคมาเมื่อประมาณ 20 ปีที่แล้วคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เคยทำวิจัยคุณสมบัติ สรรพคุณและประโยชน์ สมุนไพรหญ้าปักกิ่ง พบว่า ไม่มีพิษสะสมต่ออวัยวะอื่น และได้สรรพคุณทางเคมีเภสัชว่า สามารถทำลายเซลล์มะเร็งโดยตรงระยะอ่อน-ปานกลาง โดยเฉพาะมะเร็งเต้านม และลำไส้ใหญ่ ซึ่งสารที่แสดงฤทธิ์ คือกลุ่มกลัยโคสพิงโกไลบิตส์”

สมุนไพร รักษาโรค

 

ภาวะปัจจุบันของการพัฒนา หญ้าปักกิ่ง ที่ใช้เป็นยา

ปัจจุบันองค์การเภสัชกรรม ได้นำเอา หญ้าปักกิ่ง มาพัฒนาเป็นยาเม็ด โดยยาทุก 2 เม็ด มีคุณค่าเท่ากับ ต้นหญ้าปักกิ่ง จำนวน 3 ต้น โดยกำหนดขนาดรับประทาน ครั้งละ 1-2 เม็ด วันละ 2 ครั้ง ตามน้ำหนักตัวของผู้ป่วย โดยมีระยะเวลาการรับประทานขึ้นอยู่กับจุดประสงค์การใช้ยาดังนี้ คือ


1. ใช้เพื่อลดผลข้างเคียงจากรังสีบำบัดหรือยาเคมีบำบัดผู้ป่วยมะเร็ง จะรับประทาน 7 วัน หยุด 4 วัน

2. ใช้เพื่อป้องกันการแพร่กระจายและการกลับเป็นซ้ำอีก หลังจากการรักษาแล้ว โดยรับประทาน 7 วัน หยุด 4 วัน เช่นนี้ติดต่อกันประมาณ 1 ปี และตรวจมะเร็งปีละ 2 ครั้ง
3. ใช้เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยที่ไม่ได้เป็นโรคมะเร็ง รับประทาน 7 วัน หยุด 4 วัน เช่นนี้ติดต่อกัน เป็นเวลานานไม่เกิน 6-8 สัปดาห์ โดยใช้เแพาะช่วงที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเช่น ขณะติดเชื้อไวรัส

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

 

ประโยชน์ ทางการแพทย์ 

ใช้เป็นยาร่วมในการรักษามะเร็ง สามารถลดผลข้างเคียงจากการรักษาแผนปัจจุบัน  ยับยั้งการแพร่กระจายของมะเร็งและการกลับมาเป็นอีก รวมทั้งใช้ปรับระบบภูมิคุ้มกันโดยพบว่าผู้ป่วยที่ทุกข์ทรมานจากผลข้างเคียง ของการฉายแสงและเคโมเทอราปีส์มีอาการลดลง  นอกจากนี้หญ้าปักกิ่งยังมีแนวโน้มที่จะเป็นประโยชน์ต้านมะเร็งได้


จากผลการวิจัยพบสารสกัดหญ้าปักกิ่งป้องกันมะเร็งได้ เนื่องจากผลการวิจัยพบว่าสารสกัดจากหญ้าปักกิ่งสามารถเหนี่ยวนำเอนไซม์ดี ที-ไดอะพอเรส ซึ่งเป็นเอนไซม์สำคัญในการทำลายพิษของสารแปลกปลอมในร่างกายของสัตว์ทดลอง และพบแนวโน้มว่าสารสกัดหญ้าปักกิ่งอาจนำไปใช้ในการป้องกันความเป็นพิษที่อาจ เกิดจากการได้รับสารอะฟลาทอกซิน 1 สารพิษที่ได้จากเชื้อราที่ก่อมะเร็ง

 

สมุนไพรรักษาโรค หญ้าปักกิ่ง แคปซูล Thaiherb ป้องกันมะเร็ง เสริมภูมิต้านทาน ปรับสมดุลร่างกาย

 

ปัจจุบันโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับสองของประชากรไทยและมีแนวโนมสูงขึ้นทุกๆปี ยารักษาโรค มะเร็งที่ใช้ในทางการแพทย์ ก็มีแต่ยาแผนปัจจุบันที่มีราคาแพง ซึ่งจะต้องนําเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดทั้งในรูปยาสําเร็จรูปหรือวัตถุดิบอีก ทั้งยังพบว่ามีผลข้างเคียงสูง ทางเลือกอีกทางหนึ่งของผู้ป่วยโรคมะเร็ง จึงหันมานิยมใช้สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อนํามารักษาโรคมะเร็งที่เป็นอยู่สมุนไพรจากประเทศจีนชนิดหนึ่งซึ่งมีผู้นํามาเผยแพร่

ประมาณ 30 ปีมาแล้วและปัจจุบันก็ยังคงนิยมใช้อยู่อย่างแพร่หลายคือ หญ้าเทวดา หรือหญ้าปักกิ่ง หรือเรียกชื่อ ภาษาจีนว่า เล่งจือเฉ้า หญ้าเทวดา หรือ หญ้าปักกิ่ง หรือ เล่งจือเฉ้า มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Murdanialoriformis(Hassk) Rolla Rao etKammathy อยู่ในวงศ์ Commelinaceae เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวแตไม่ใชพืชในวงศ์หญ้าทั่วไป เป็นไม้ล้มลุก สูงประมาณ 7-10 ซ.ม. และอาจสูงไดถึง 20 ซ.ม. ใบเป็นใบเลี้ยงเดี่ยว ความยาวไม่เกิน10 ซ.ม. ดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอด รวมกันเป็นกระจุกแน่น กลีบดอกมีสีฟ้าปนม่วง ใบประดับกลม ยาวประมาณ 4 ม.ม. ร่วงง่าย เป็นพืชที่ชอบดินร่วนหรือดินปนทราย งอกงามในที่มีแดดรําไร ไม่ต้องการน้ำมาก เพาะปลูกโดยการเพาะชําหรือเพาะเมล็ดปลูกได้ง่ายและไม่จําเป็นต้องมีเนื้อที่ มากตามสรรพคุณของตํารายาจีน จะใช้หญ้าปักกิ่งรักษาโรคในระบบทางเดินหายใจและกําจัดพิษ โดยจะใช้ทั้งต้นหรือส่วนเหนือดิน (ลําต้นหรือใบ) ที่มีอายุ 3-4 เดือน (ตั้งแต่เริ่มออกดอก)

ประวัติความเป็นมาของการใช้หญ้าเทวดาหรือหญ้าปักกิ่งในประเทศไทย
         หญ้า เทวดาหรือ หญ้าปักกิ่ง หรือเล่งจือเฉ้า เป็นพืชสมุนไพรที่มีถิ่นกําเนิดในประเทศจีนแถบสิบสองปันนามีการนําเข้ามาและ ปลูกแพร่หลายในประเทศไทย เมื่อ ปี พ.ศ. 2527 มีผู้ป่วยมะเร็งดื่มน้ําคั้นสดจากหญ้าปักกิ่งเพื่อรักษาและบรรเทาอาการจาก โรคมะเร็ง พบว่าสามารถยืดชีวิตต่อไปได้อีกระยะหนึ่ง บางรายใช้หญ้าปักกิ่งร่วมกับการรักษาแผนปัจจุบันเพื่อลดผลข้างเคียงเนื่อง จากการใช้ยาเคมีบําบัดและเป็นที่น่าสนใจมากขึ้น เนื่องจากผู้ป่วยโรคมะเร็งรายหนึ่งที่แพทย์บอกว่าจะมีชีวิตอยู่อีก 3 เดือน ขอให้นําผู้ป่วยกลับไปพักฟื้นที่บ้านแต่เมื่อผู้ป่วยกลับบ้านและดื่มน้ํา คั้นจากหญ้าปักกิ่ง หลังจากนั้น 1 ปี ผู้ป่วยดังกล่าวยังมีชีวิตอยู่และกลับไปให้แพทย์คนเดิมตรวจ


ผลจากผู้ป่วยรายนี้จึงทําให้เกิดการศึกษาวิจัยคุณสมบัติของพืชชนิดนี้เกิดขึ้น

สมุนไพรรักษาโรค หญ้าปักกิ่ง แคปซูล Thaiherb ป้องกันมะเร็ง เสริมภูมิต้านทาน ปรับสมดุลร่างกาย

จุดประสงค์ของการใช้หญ้าปักกิ่ง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ


1. การใช้หญ้าปักกิ่งในผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยมีสรรพคุณว่า
     - เพื่อให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งดีขึ้น ลดความทุกข์ทรมานบางรายมีอายุยืนยาวมาก
     - เพื่อช่วยลดอาการข้างเคียงของยาเคมีบําบัดหรือรังสีบําบัด


2. การใช้ในผู้ป่วยอื่นที่ไม่ใช่ผู้ป่วยมะเร็ง
  - เมื่อผู้ป่วยมีเม็ดเลือดขาวต่ำ อ่อนเพลีย น้ำหนักลด เมื่อใช้หญ้าปักกิ่ง พบว่าเม็ดเลือดขาว
เพิ่มขึ้นน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น

 - ผู้ป่วยเป็นแผลเรื้อรัง แผลอักเสบมีหนองหรือน้ําเหลืองไหล เมื่อใช้หญ้าปักกิ่ง พบว่าแผลแห้ง ไม่มีหนองและน้ําเหลือง

 ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนเสมออย่าหยุดยาโดยไม่ปรีกษาแพทย์

 

สั่งซื้อสมุนไพร หญ้าปักกิ่ง แคปซูล  คลิกสั่งซื้อ

 

เรื่องเกี่ยวของ เบญจอำมฤตย์