ใบแปะก้วยล้วน (ใบจิงโกะล้วน) Thai Herb
180.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

สมุนไพรรักษาโรค ใบแปะก๊วย Thai Herb บำรุงสมอง บำรุงความจำ เพิ่มการไหลเวียนเลือด ป้องกันอัลไซเมอร์

 

ร้านใช้เฉพาะส่วนใบ สรรพคุณจะอยู่ที่ใบ สรรพคุณจึงดีที่สุด ใบแปะก้วยล้วน ความจำ โรคสมองเสื่อม การลดประสิทธิภาพของสมอง ดูแลบริเวณตา ป้องกันการ เกิดโรคเบาหวานขึ้นตาได้ เพิ่มการไหลเวียนของโลหิตไปสู่สมอง ปลายมือปลายเท้า ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการอุดตันของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง เพราะเมื่อสมองขาดเลือดไปหล่อเลี้ยง ย่อมเสื่อมสมรรถภาพและฝ่อไปในที่สุด ส่งผลต่อการทำงานและประสิทธิภาพของสมอง ทำให้เกิดการหลงลืมในผู้สูงอายุ หรือโรคความจำเสื่อม ที่เรียกว่า อัลไซเมอร์ (Alzheimer disease)

สมุนไพรรักษาโรค ใบแปะก๊วย thaiherb  บำรุงสมอง บำรุงร่างกาย บำรุงโลหิต โรคความจำเสื่อม

ในปัจจุบันหลายๆ ประเทศได้ให้การยอมรับถึงสรรพคุณของ ใบแปะก๊วย แคปซูล ในการรักษาโรคสมองเสื่อม โดยการนำสารสกัดจากใบแปะก๊วยมารวมกับสารอื่น ๆ ช่วยให้การดูดซับที่ผนังลำไส้เล็กดีขึ้น ทำให้ร่างกายสามารถนำเอาสารสกัดจากใบแปะก๊วยนี้มาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการนำสารสกัดดังกล่าวมาทำเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อบำรุงสมอง และช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น ใช้รักษาโรคความจำเสื่อม โรคซึมเศร้า อาการหลงๆ ลืมๆ อันเนื่องมาจากเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอในผู้ป่วยสูงอายุ ผลแปะก๊วยที่ใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารจีนหลากหลายชนิด มี ใบแปะก๊วย สรรพคุณ ช่วยบำรุงสมอง ช่วยให้เลือดลมหมุนเวียนได้สะดวก แต่ท่านทราบหรือไม่ว่าแหล่งใหญ่ของสารที่ทำหน้าที่ช่วยเสริมสุขภาพดังกล่าว กลับพบมากในส่วนของใบมากกว่าผลเสียอีก

 

สมุนไพรรักษาโรค ใบแปะก๊วย thaiherb  บำรุงสมอง บำรุงร่างกาย บำรุงโลหิต โรคความจำเสื่อม

การศึกษาทางคลินิก
ผลในการรักษาอาการ ไม่มีสมาธิ, ความจำเสื่อม, งุนงง, ไม่มีแรง, เหนื่อย, สมรรถภาพทางกายลดลง อาการซึมเศร้า วิตกกังวล มึนงง หูอื้อ และปวดศรีษะ ผลการศึกษาพบว่าอาการโดยรวมดีขึ้น และพบว่าทำให้ความจำระยะสั้น (shorterm memory) ดีขึ้น ผลในการใช้รักษาอาการความจำเสื่อม (dementia) รวมทั้ง อัลไซเมอร์ พบว่าทำให้ cognitive performance และ social function ดีขึ้น อาการความจำเสื่อมในระดับอ่อนถึง ปานกลางพบว่าทำให้ความจำบางส่วนพัฒนาขึ้น

 

ข้อควรระวังในการใช้  

ระวังการใช้ในผู้ที่มีประวัติความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด ผู้ที่มีประวัติการชัก และสตรีมีครรรภ์

สั่งซื้อสมุนไพร ใบแปะก๊วย แคปซูล คลิกสั่งซื้อ