กินดี อยู่ดี วิถีไทยๆ ก่อนพุทธกาล สมุนไพรล้างสารพิษตับ ชื่อ ตรีผลา
  • 14 June 2018
  • 3,438
  • 37
กินดี อยู่ดี วิถีไทยๆ ก่อนพุทธกาล สมุนไพรล้างสารพิษ ชื่อ ตรีผลา   บทความ  หมอมอ เขียวแท้  แพทย์แผนไทยประยุกต์ วันที่ 1 กันยายน 2562   ที่มาของตรีผลา เป็นพิกัดยาแผนโบราณที่มีประวัติการใช้มายาวนาน จนได้รับความนิยมรวมทั
อ่านต่อ